Meistä

Näillä sivuilla pureudumme joukkoliikenteen, erityisesti paikallisbussien, tarjoamiin ympäristöhyötyihin. Nykyisin puhutaan runsaasti siitä, kuinka meidän pitäisi ottaa yhä enenevässä määrin vastuuta ilmastonmuutoksesta. Joukkoliikenteen suosiminen yksityisautoilun sijaan auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä merkittävällä tavalla ja on siksi erinomainen valinta. Autojen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt aiheuttavat omalta osaltaan maapallomme ilmaston jatkuvan lämpenemisen ja tämä kehitys pitäisi saada jotenkin pysäytettyä.

Jokainen meistä kykenee vaikuttamaan tähän kehitykseen omilla arkisilla valinnoilla, joista osa on erittäin helppo toteuttaa. Julkisen liikenteen suosiminen on eräs tällaisista teoista ja joukkoliikenne onkin merkittävässä asemassa pyrittäessä vähentämään liikenteen aiheuttamia päästöjä. Kun käytät bussia henkilöauton sijaan, tulet käyttäneeksi huomattavasti energiatehokkaampaa kulkuneuvoa. On tutkittu, että matkustaessasi henkilöautolla, tuottaa ajaminen 120 grammaa hiilidioksidipäästöjä per kilometri per matkustaja. Dieselbussissa päästöt jäävät 20 grammaan per matkustaja per kilometri eli ero on merkittävä!

Kaupunkisuunnittelussa kiinnitetään yhä enemmän ja enemmän huomiota siihen, että joukkoliikenne on mahdollisimman toimiva. Tämä vaikuttaa suuresti ympäristöön, mutta tuo mukanaan myös monia muita etuja. Jos sujuva joukkoliikenne tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon yksityisautoilulle, esiintyy ruuhkia entistä vähemmän, mikä lisää tieturvallisuutta ja ajomukavuutta. Samalla teiden kuormitus vähenee. Uusien teiden tarve vähenee samalla, samoin kuin myös uusien pysäköintipaikkojen ja katujen tarve.

Liikenne vaikuttaa monilla haitallisilla tavoilla ympäristöön sekä ihmisiin. Nämä vaikutukset näkyvät niin paikallisesti, alueellisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Liikenteen aiheuttamista haitoista suuri osa liittyy nimenomaan tieliikenteeseen. Tällaisia haittoja ovat esimerkiksi liikenteen aiheuttamat onnettomuudet, melu sekä saasteet. Myös liikenneruuhkat voidaan laskea mukaan tällaisiin tieliikenteen aiheuttamiin haittoihin. Euroopan unioni menettää joka vuosi runsaasti rahaa tällaisten tieliikenteen aiheuttamien haittojen vuoksi.

Liikenteen negatiiviset vaikutukset, osa 1

Kuten edellä jo ehdittiinkin todeta, liikenne vaikuttaa useilla haitallisilla tavoilla ympäristöön sekä ihmisiin ja nämä haitalliset vaikutukset näkyvät niin paikallisesti, alueellisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Liikennettä operoidaan niin maalla, merellä kuin ilmassakin, mutta kuten edellä jo todettiin, niin liikenteen aiheuttamista haitoista suuri osa liittyy nimenomaan tieliikenteeseen. Tällaisia tieliikenteen aiheuttamia haittoja ovat esimerkiksi liikenteen aiheuttamat onnettomuudet, melu sekä saasteet – näiden lisäksi myös liikenneruuhkat voidaan laskea mukaan tällaisiin tieliikenteen aiheuttamiin haittoihin. On aika hälyttävää, että Euroopan unioni menettää joka vuosi runsaasti rahaa tieliikenteen aiheuttamien haittojen vuoksi ja että ilmasto vain jatkaa lämpenemistään liikenteen aiheuttamien päästöjen vuoksi. Tähän kehityskulkuun pitäisi pistää kapuloita rattaisiin!
Ilmastonmuutos on eräs pahimmista liikenteen aikaan saamista haittavaikutuksista. Liikenne on vastuussa jopa noin kolmanneksesta niistä hiilidioksidipäästöistä, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Myös Suomessa liikenne aiheuttaa noin viidesosan niistä hiilidioksidipäästöistä, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen.
Liikenne myös kuluttaa luonnonvaroja – jopa viidesosa luonnonvaroista kuluu liikenneväylien sekä -välineiden tuotantoon. Samalla syntyy myös jätettä. Pelkästään Suomessa kertyy vuosittain suurin piirtein 100 000 – 140 000 romutettavaa autoa. Määrä tuntuu valtavan suurelta! Hyvä uutinen kuitenkin on se, että romutettavien autojen painosta saadaan kierrätettyä jo 85%. Kuitenkin vielä parempi uutinen olisi, jos kierrätysprosentti olisi 100%.
Liikennevälineet aiheuttavat haitallisten aineiden pääsyn ympäristöön. Haittavaikutuksista kärsivät niin vesistöt, pohjavedet kuin maaperäkin. Erilaisia liikennevälineiden ympäristöön päästämiä negatiivisella tavalla vaikuttavia aineita ovat esimerkiksi tiesuola, liuottimet ja öljy. Vesi- ja raideliikenne aiheuttaa myös jätevesien syntymistä. Pelkästään Suomen alueella päästetään Itämereen sellainen määrä jätevesiä, että tämän määrän aiheuttamat vahingot vastaavat pienikokoisen öljytankkerionnettomuuden aiheuttamia vahinkoja. Tämä kuulostaa aika hurjalta. Erityisen suurta huolta aiheuttavat vaarallisia aineita sisältävät kuljetukset, jotka aiheuttavat riskitilanteita etenkin Itämeren ja Etelä-Suomen alueella. Liikenne vaikuttaa ympäristöön ja ihmisiin negatiivisella tavalla myös monella muulla osa-alueella, joista voit lukea lisää seuraavilta sivuiltamme.

Carrus.fi kiittää Suomen Netticasinot, Suomicasinot24.com, ja Suomen Viking Lotto heidän taloudellista apua verkkosivuilla.